SAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Bilimsel Proje Desteği

Kategoride Diğer

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, Dr. Asuman Deveci Özkan, Prof. Dr. Oğuz Karabay, Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes Tozlu, Uzm. Dr. Ayhan Aydın, Prof. Dr. Yasemin Gündüz tarafından gerçekleştirilen “Non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında Hepatit B aşı yanıtında mikroRNA’ların biyobelirteç potansiyellerinin belirlenmesi” konulu proje GILEAD HAYAT BULAN FİKİRLER 2021 programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Araştırmanın Amacı Nedir?

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), günümüzde en yaygın görülen kronik karaciğer hastalığı nedenlerinden biri haline gelmiştir. Bu hastalıkta karaciğerde normalden fazla biriken yağ, karaciğer hasarına neden olmaktadır. Hepatit B (HBV) aşısı bireyleri HBV enfeksiyonuna karşı korumada etkili olmasına rağmen,  NAYKH hastalarında ve sağlıklı bireylerde HBV aşı yanıtı oluşmamakta ve bireyler HBV enfeksiyonu riski altında kalmaktadır. MikroRNA (miRNA) hedef genlerin kodlanmayan bölgesine bağlanarak gen ekspresyonun düzenleyen nükleotid dizileridir. Bu kapsamda mevcut proje önerisinde ilk kez (i) NAYKH hastalarında HBV aşı yanıtının belirlenmesi, (ii) HBV aşı yanıtı/yanıtsızlığında NAYKH hastalarında sağlıklı bireylere göre değişen miRNA ekspresyon profilinin ortaya konması ve aday miRNA biyobelirteçlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

- REKLAM -
Son Eklenenler

İlginizi Çekebilir